lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Javna nabava

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Javna nabava

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode aglomeracija Sveti Ivan Žabno-faza 1 i faza 2

Izvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju

DON_aglomeracija Žabno

1dio_TEKST_SI_Faza1_GL_Mapa_1-Ovjeren

1dio_TEKST_SI_Glavni_projekt_FAZA_2_MAPA_1_Ovjeren

2dio_GRAFIKA_SI_Faza1_GL_Mapa_1-Ovjeren

2_dioGRAF_SI_Glavni_projekt_FAZA_2_MAPA_1_Ovjeren

MAPA_2-SI_Glavni_projekt_Arhitektonski_dio_MAPA_2_ovjeren

MAPA_3-GRAEVINSKI_PROJEKT_UPOV_TD43-19-GL_Potpisan_1

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

GLP 16 21 CS MAPA 2

GEOTEHNICKI ELABORAT

Troškovnik_ aglomeracija Žabno-faza 1 i faza 2 

Poziv za prethodno savjetovanje Sveti Ivan Žabno - Budilovo

Poziv za prethodno savjetovanje Sveti Ivan Žabno - Budilovo

 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 

Dokumentacija o nabavi

2630_6 Žabno-Budilovo, dio dionice

Sveti Ivan Žabno-Budilovo,dio D6 2630_6 troškovnik, L=1.700 m

UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA USLUŽNOM PODRUČJU VODNIH USLUGA D.O.O. KRIŽEVCI

Poziv za prethodno savjetovanje- upravljanje projektom -NPOO

Nacrt DON upravljanje projektom -NPOO

UP Troškovnik grupa 1

UP Troškovnik grupa 2

UP Troškovnik grupa 3

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_upravljanje_projektom_NPOO


REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA PS VRATNO- VS KALNIK- VS DEKLEŠANEC

Poziv za prethodno savjetovanje rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PS Vratno-VS Kalnik- VS Deklešanec

Nacrt DON Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda PS Vratno- VS Kalnik- VS Deklešanec

Troškovnik rekonstrukcija PS Vratno- VS Kalnik- VS Deklešanec

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_Kalnik


NADZOR RADOVA NAD REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA USLUŽNOM PODRUČJU VODNIH USLUGA d.o.o.

Poziv za prethodno savjetovanje- nadzor nad radovima NPOO

Nacrt dokumentacije o nabavi

Grupa_1_troškovnik_nadzor

Grupa_3_troškovnik_nadzor

Grupa_4_troškovnik_nadzor

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-nadzor_radova_NPOO


IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO, BRDO CIRKVENSKO, DIONICA D6, L=1.575. m

DON_Brdo_Cirkvensko_diionica_D6_L1.575_m

Poziv_za_prethodno_savjetovanje-izgradnja_vodopskrbne_mreže_Brdo_Cirkvensko_D6

Brdo_Cirkvensko_troškovnik_dio_D6_2613_JN

11_14_izvedbena_situacija_dionica_D6_list_8

11_15_izvedbena_situacija_dionica_D6_list_9.

11_16_izvedbena_situacija_dionica_D6_list_10

 

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO- FAZA 1 I FAZA 2

Dokumentacija o nabavi_aglomeracija Žabno faza 1 i faza 2

Poziv_za_prethodno_savjetovanje-aglomeracija_faza_1_i_faza_2_Žabno

Troškovnik

1dio_TEKST_SI_Faza1_GL_Mapa_1-Ovjeren

1dio_TEKST_SI_Glavni_projekt_FAZA_2_MAPA_1_Ovjeren

2dio_GRAFIKA_SI_Faza1_GL_Mapa_1-Ovjeren

2_dioGRAF_SI_Glavni_projekt_FAZA_2_MAPA_1_Ovjeren

MAPA_2-SI_Glavni_projekt_Arhitektonski_dio_MAPA_2_ovjeren

MAPA_3-GRAEVINSKI_PROJEKT_UPOV_TD43-19-GL_Potpisan_1

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

GLP 16 21 CS MAPA 2

GEOTEHNICKI ELABORAT

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-aglomeracija_Žabno

 


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE KRIŽEVCI SJEVEROISTOK- CJELINA 3

Poziv_za_prethodno_savjetovanje-vodoops._mreža_cjelina_3_grad_Križevci

Nacrt_DON_Izgradnja_vodoopskrbne_mreže_sjeveroistočnog_dijela_grada_Križevaca-_cjelina_3

Troškovnik-_cjelina_3

Situacija-nacrt

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_cjelina_3_grad_Križevci


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA PRECRPNE STANICE FODROVEC II

Poziv za prethodno savjetovanje_precrpna stanica Fodrovec II

Nacrt DON Izgradnja precrpne stanice Fodrovec II

Troskovnik_MAPA_1_-_CS_Fodrovec_II

Troškovnik_MAPA_2_-_CS_Fodrovec_II

Troškovnik_MAPA_3_-_CS_Fodrovec_II

Nacrt_Fodrovec II

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_Fodrovec II


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG MAGISTRALNOG CJEVOVODA VS TREMA- GRABROVCI- ČVRSTECI

Nacrt_DON__Izgradnja_vodoopskrbnog_magistralnog_cjevovoda_VS_Trema-Grabrovci-Čvrsteci

Poziv_za_prethodno_savjetovanje-izgradnja_vodoopskrbnog_magistralnog_cjevovoda_VS_Trema-Grabrovci-Čvrsteci

Troškovnik_Trema_Čvrstec_2440_m_2022_08_01_BC

Situacija

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_magistralni cjevovod_VS_Trema-Grabrovci-Čvrsteci


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA CRPNE STANICE NEMČEVEC

Nacrt_DON-Izgradnja_crpne_stanice_Nemčevec

Poziv_za_prethodno_savjetovanje-izgradnja_crpne_stanice_Nemčevec

Troskovnik_CS_Nemcevec

Situacija_CS Nemčevec

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_Nemčevec


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SV. IVAN ŽABNO, GRUBIŠEVO-BUDILOVO, DIO DIONICE D6, L=1.660 m

Nacrt_dokumentacije_o_nabavi

Poziv_za_prethodno_savjetovanje

Troškovnik_Grubiševo_Budilovo_dio_D6

SItuacija_Trema_Grubisevo-Budilovo

 Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA ODVODNJE U ZAGORSKOJ ULICI

03_05_Nacrt_DON__Izgradnja_odvodnje_u_Zagorskoj_ulici

03_05_2022_Poziv_za_prethodno_savjetovanje-izgradnja_odvodnje_u_Zagorskoj_ulici

 Troskovnik

Nacrti

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_izgradnja_odvodnje_u_Zagorskoj_ulici 


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA ODVODNJE U ZAGORSKOJ ULICI

Nacrt_DON_Izgradnja odvodnje u Zagorskoj ulici

Poziv za prethodno savjetovanje-izgradnja odvodnje u Zagorskoj ulici

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_izgradnja_odvodnje_u_Zagorskoj_ulici

Nacrt

Troškovnik


PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVCI

Poziv za prethodno savjetovanje_rekonstrukcija vodovoda Grad Križevci

DON_rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda

Troškovnik_rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- rekonstrukcija grad Križevci


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NABAVA OPREME GRUPE 1 I 2 ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje_nabava opreme grupa 1 i 2

KNJIGA_1_odvojena_nabava_grupa_1_i_2

KNJIGA_2_odvojena_nabava_grupa_1_i_2

Obrazac_1__TS_grupa_1

TROSKOVNIK_GRUPA_1

Obrazac_2__TS_grupa_2

TROSKOVNIK_GRUPA_2

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_grupa 1 i grupa 2


PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Nacrt dokumentacije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje_ Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Troškovnik_Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Nacrti

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_Ravenska_Sela_i_Kapela_Ravenska


 PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_nabava opreme

Poziv za prethodno savjetovanje_nabava opreme

Knjiga 1

Knjiga 2

Obrazac_1__TS_grupa_1

Obrazac_2__TS_grupa_2

Obrazac_3__TS_grupa_3

Obrazac_4__TS_grupa_4

Obrazac_5__TS_grupa_5

Obrazac_6__TS_grupa_6

TROSKOVNIK_GRUPA_1

TROSKOVNIK_GRUPA_2

TROSKOVNIK_GRUPA_3

TROSKOVNIK_GRUPA_4

TROSKOVNIK_GRUPA_5

TROSKOVNIK_GRUPA_6


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje

KNJIGA 1_OPREMA

KNJIGA 2_OPREMA

Tehničke_specifikacije_grupa_1

Tehničke_specifikacije_grupa_2

Tehničke_specifikacije_grupa_3

Tehničke_specifikacije_grupa_4

Tehničke_specifikacije_grupa_5

Tehničke_specifikacije_grupa_6

TROSKOVNIK_GRUPA_1

TROSKOVNIK_GRUPA_2

TROSKOVNIK_GRUPA_3

TROSKOVNIK_GRUPA_4

TROSKOVNIK_GRUPA_5

TROSKOVNIK_GRUPA_6

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES

Poziv za prethodno savjetovanje_III

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_VER_6_za_III_PS

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_Obrasci_4.1_i_4.2.

Knjiga_2_UPOV_KRIZEVCI_VER_3

 Knjiga 3_UPOV_KRIZEVCI_VER_5

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_1_Preambula

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_2_TROŠKOVNIK

KNJIGA 5_upov_križevci_NACRTI

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES

Poziv za prethodno savjetovanje

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_VER_5

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_Obrasci_4.1_i_4.2

Knjiga_2_UPOV_KRIZEVCI_VER_3

Knjiga 3

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_1_Preambula

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_2_TROŠKOVNIK

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_Ravenska sela

PREDMET NABAVE: Opskrba električnom energijom

Nacrt dokumentacije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: Nabava radnog stoja- rovokopača

Nacrt dokumentacije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje

Prilog 2.- Tehničke specifikacije

Prilog 3.- Troškovnik

Izvješće o provedenom prethnodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Zaistovec

Nacrt DON

Poziv za prethodno savjetovanje

Troškovnik

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOSPREME APATOVEC

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA PRECRPNE STANICE U APATOVCU

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje

Knjiga 1

Knjiga 2

Knjiga 3

Knjiga 4_troškovnik

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_ODVODNJA

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_ODVODNJA

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_VODOVOD

zipRekonstrukcija vodoopskrbne mreže Cjelina 2

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_VODOVOD

zipKNJIGA 5 MREŽA Prilog 3 POSEBNI UVJETI AGLOMERACIJE i DOZVOLE CRPNIH STANICA

      Knjiga 5

zip ZASUNSKA OKNA SHEME

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Informacija o izjavljenoj žalbi

 

CRPNE STANICE

zipCRPNE STANICE GLAVNI PROJEKT 

zip ELEKTROPROJEKT CRPNIH STANICA


 PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Zaistovec

Nacrt DON_Zaistovec

Troškovnik

Poziv za prethodno savjetovanje

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-Zaistovec


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES

Poziv za prethodno savjetovanje

Knjiga 1

Knjiga 2

Knjiga 3

Knjiga 4

Knjiga 5

Troškovnik

Obrasci

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- LADINEC, DIONICA D9

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA SV. IVAN ŽABNO, DIONICA ĐURĐIC- VODOSPREMA TREMA

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOSPREME TREMA

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethdnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE- ULICA DRAGUTINA RENARIĆA

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Nacrti

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA JARČANI-APATOVEC

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt DON

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA JARČANI-APATOVEC

Nacrt dokumentcije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje

Troškovnik

 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETA HELENA

 pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

pdf iconTroškovnik:

zipCS Sv.Helena - mapa 1 - građevinsko strojarski projekt

zipCS Sv.Helena - mapa 2 - projekt okoliša

zipCS Sv.Helena - mapa 3 - projekt elektroinstalacija i automatike

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje

pdf iconKNJIGA_1_MREŽA

pdf iconKNJIGA_2_MREŽA

pdf iconKNJIGA_3_MREŽA

pdf iconKNJIGA_4_TROŠKOVNIK

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_ODVODNJA

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_ODVODNJA

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_VODOVOD

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_VODOVOD

doc iconKNJIGA_5_MREZA_VER_0.docx

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE- ODVOJAK POSREDNJI PUT

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

zipNacrti

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NADZOR RADOVA

 Poziv za prethodno savjetovanje

pdf iconKNJIGA 1_NADZOR

pdf iconKNJIGA 2_NADZOR

pdf iconKNJIGA 3_NADZOR

pdf iconTROŠKOVNIK

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- UPRAVLJANJE PROJEKTOM

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje

pdf iconNacrt DON

pdf iconTroškovnik

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI M.KIEPACHA

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje M.Kiepacha

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

pdf iconTroškovnik

pdf iconNacrti M. Kiepacha

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju M.Kiepacha


 

PREDMET NABAVE: INFORMIRANJE I VIDLJIVOST ZA PROJEKT RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI

pdf icon Poziv za prethodno savjetovanje

pdf iconKNJIGA 1_ INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

pdf iconKNJIGA 2_ INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

pdf iconKNJIGA 3_ INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

pdf iconTroškovnik

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI MARCELA KIEPACHA I POSREDNJEM PUTU (DIONICE D1, D2. i D4.)

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje-Posrednji put

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi (M.Kiepacha i Posrednji put)

EXCELPOSREDNJI PUT_odvodnja_TROŠKOVNICI_D1_D2_D4 bc

zipJN Posrednji put- nacrti

pdf icon Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI - UPRAVLJANJE PROJEKTOM

pdf iconDON_upravljanje projektom

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje- upravljanje projektom Aglomeracija Križevci

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-upravljanje projektom

EXCELObrazac 2 - Troškovnik_Upravljanje projektom_ver_1

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI - NADZOR RADOVA

pdf iconKnjiga 1_DON_nadzor nad radovima

pdf iconKnjiga 2_Nacrt ugovora

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje-nadzor radova aglomeracija Križevci

pdf iconKnjiga 3_Projektni zadatak

EXCELObrazac 2 - Troškovnik NADZOR_VER_1

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Nadzor radova nad projektom (Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci)


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOSPREME GLOGOVNICA

pdf iconIzvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju-VS Glogovnica

pdf iconDokumentacija o nabavi (vodosprema Glogovnica)

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje-vodosprema Glogovnica- 2019

EXCELVS Glogovnica troškovnik

zipVS Glogovnica- nacrti


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA GLOGOVNICA - VOJAKOVEČKI OSIJEK - CAREVDAR

  pdf icon1. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  pdf icon 2. Nacrt dokumentacije o nabavi

  pdf icon3. Troškovnik

   4. zipNacrti:   1.sektor- 1.1.dio   1. sektor-1.2.dio    1.sektor-1.3.dio  2. sektor    3. sektor    4. sektor-1.dio    4. sektor- 2.dio  

  pdf icon 5. TEKST SVE

  pdf icon 6. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- magistralni cjevovod.pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- magistralni cjevovod.pdf


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA  VODOOPSKRBNE MREŽE GORNJI FODROVEC - BREZJE MIHOLEČKO

        pdf icon1. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

       pdf icon 2. Nacrt dokumentacije o nabavi

      pdf icon 3. Troškovnik

      zip 4. Nacrti 

        pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- Fodrovec-Brezje Miholečko


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA CRPNE STANICE CAREVDAR

       pdf icon1. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

        pdf icon2. Nacrt dokumentacije o nabavi

       pdf icon 3. Troškovnik

      zip 4. Nacrti 

       pdf icon 5. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJU CIRKVENA (SVETI IVAN ŽABNO)

 1. pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 2. pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi
 3. pdf iconTroškovnik
 4. zipNacrti
 5. pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE I PRIKLJUČAKA U FRANKOPANSKOJ ULICI

      1.pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje  sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

      2.pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

      3.pdf iconTroškovnik

      4. zipNacrti

      5. pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA SPOJNOG CJEVOVODA DO VODOTORNJA SVETI IVAN ŽABNO

 1. pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 2. zipNacrt dokumentacije o nabavi
 3. pdf iconTroškovnik
 4. pdf iconTehnički opis s nacrtima
 5. pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Izgradnja spojnog cjevovoda

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOTORNJA „SVETI IVAN ŽABNO“

 1. pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 2. zipNacrt dokumentacije o nabavi
 3. pdf iconElektro troškovnik
 4. pdf iconGrađevinski troškovnik

           pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Izgradnja vodotornja Sv. I. Žabno


PLAN NABAVE

Planove nabave za 2018. godinu i nadalje (2018., 2019., 2020. 2021., 2022. i 2023. godinu) možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 34. Društvenog ugovora Vodne usluge društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga Križevci od 29.09.2017. direktor društva donio je 26.03.2018. godine Plan nabave za 2018. godinu.

 2019. godina

pdf iconPlan nabave 2019

pdf iconI. izmjene Plana nabave 2019. godine

2018. godina

pdf iconPlan nabave za 2018. godinu

pdf iconPrve izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

pdf iconII. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.godinu

pdf iconIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu


PRAVILNIK O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

Na temelju članka 12. i 15.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) direktor Vodnih usluga d.o.o. Križevci donio je Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga. Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na sljedećem linku: Pravilnik o provebi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga


SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80., a u vezi s člankom 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Vodne usluge d.o.o. Križevci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- OPG DARKO NAVOJ, Gornja Obrež 38, Obrež Kalnički, 48267 Sveti Petar Orehovec

- OPG ŠTURBEK, Kolarec 90, Kolarec, 48260 Križevci

- AKD USLUGE j.d.o.o., Kolarec 90, Kolarec, 48260 Križevci

- FLYING ANGEL, obrt za usluge, Kolarec 90, Kolarec, 48260 Križevci

- BIROTEHNIKA, obrt za preciznu mehaniku, elektroniku i trgovinu, Ulica Ljudevita Gaja 3, 48260 Križevci


REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora Vodnih usluga d.o.o. možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Pin It