lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

EU projekti- APPRRR

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

EU projekti- APPRRR

IZGRADNJA VODOSPREME APATOVEC

Projekt IZGRADNJE VODOSPREME APATOVEC financiran je u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'', Podmjera 7.2 ''Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije'', tip operacije 7.2.1 ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda''.

Nakon uspješne prijave projekta, Vodne usluge d.o.o., Križevci i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,  potpisali su dana 02.10.2019. Ugovor o financiranju KLASA: 440-12/18-07-02-01/0047, URBROJ: 343-2110/01-19-003 za projekt ''Izgradnja vodospreme Apatovec''. Za projekt je dana 26.01.2021. donesena Odluka o dodjeli sredstava KLASA: 440-12/18-07-02-01/0047, URBROJ: 343-2110/01-21-009.

Odobreni iznos potpore: 3.720.827,00 kn

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Vodosprema Apatovec predviđena je za potrebe vodoopskrbe naselja Apatovec. Izvest će se kao monolitna armiranobetonska prostorna konstrukcija. Sastoji se od podzemnog i nadzemnog dijela odnosno dvije međusobno odvojene vodne komore svaka zapremine po 75 m³, ukupno 150 m³ i strojarnice. Unutar predmetne vodospreme predviđena je hidrostanica kojom će se podizati tlak kako bi se omogućila doprema potrebnih količina vode za potrošače koji se nalaze na visinskim kotama višim od kote preljeva u vodnim komorama vodospreme.

Cilj projekta je izgradnja vodospreme Apatovec kojom će se osigurati potrebne količine vode na području naselja Apatovec te urediti sustav vodoopskrbe i dostupnost vode za sve članove lokalne zajednice. Provedbom projekta pridonijet će se poboljšanju životnih uvjeta naselja te povećati njegov razvojni potencijal – osiguranjem vodoopskrbe ovog ruralnog područja podići će se kvaliteta života na području naselja te će se povećati njegova atraktivnost za život i ulaganja.

Očekivani rezultati projekta:

Vodosprema Apatovec, korisnog volumena 150 m³,  izgradit će se na k.č. br. 2307/2 k.o. Apatovec.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici https://www.vukz.hr/ i web stranici Grada Križevaca Grad Križevci (krizevci.hr).

                                                                                                                                             Ova objava isključiva je odgovornost tvrtke Vodne usluge d.o.o. Križevci

 

IZGRADNJA VODOSPREME TREMA

VS tREMA.png

Projekt IZGRADNJE VODOSPREME TREMA financiran je u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'', Podmjera 7.2 ''Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije'', tip operacije 7.2.1 ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda''.

Nakon uspješne prijave projekta, Vodne usluge d.o.o., Križevci i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,  potpisali su dana 18.07.2019. Ugovor o financiranju KLASA: 440-12/18-07-02/0079, URBROJ: 343-2110/01-19-003 za projekt ''Izgradnja vodospreme Trema''. Za projekt je dana 04.09.2020. donesena Odluka o dodjeli sredstava KLASA: 440-12/18-07-02-01/0079, URBROJ: 343-2110/01-20-009.

Odobreni iznos potpore: 2.909.240,50 Kn

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Prema koncepcijskom rješenju vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije vodoopskrba područja općine Sveti Ivan Žabno, uključujući periferne južne i istočne dijelove Grada Križevci opskrbljivat će se iz vodospreme Trema korisnog volumena 400 m3 (dvije odvojene komore 2x200 m3). Spoj na vodospremu imat će magistralni cjevovod VS Bukovje-VS Trema dionica: Đurđic–VS Trema i VS Trema–Čvrstec-Ruševec-Rašćani. Cilj projekta je izgradnja vodospreme Trema kojom će se osigurati potrebne količine vode na području Općine Sveti Ivan Žabno te urediti sustav vodoopskrbe i dostupnost vode za sve članove lokalne zajednice. Provedbom projekta pridonijet će se poboljšanju životnih uvjeta na području Općine Sveti Ivan Žabno te povećati njen razvojni potencijal – osiguranjem vodoopskrbe ovog ruralnog područja podiči će se kvaliteta života na području Općine te će se povećati njena atraktivnost za život i ulaganja.

Očekivani rezultati projekta:

Vodosprema Trema, korisnog volumena 400 m³,  izgradit će se na k.č. br. 7228 k.o. Čvrstec.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici https://www.vukz.hr/ i web stranici Općine Sveti Ivan Žabno http://osiz.hr/

                                                                                                                                                          Ova objava isključiva je odgovornost tvrtke Vodne usluge d.o.o. Križevci

 

 

 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA VODOOPSKRBNI PODSUSTAV „GRAD KRIŽEVCI“ CJELINA 10, ZONA GREBERANEC U OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC, VODOOPSKRBA NASELJA ZAISTOVEC

 

 

Projekt IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA VODOOPSKRBNI PODSUSTAV „GRAD KRIŽEVCI“ CJELINA 10, ZONA GREBERANEC U OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC, VODOOPSKRBA NASELJA ZAISTOVEC financiran je u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., mjera 7 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima'', Podmjera 7.2 ''Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije'', tip operacije 7.2.1 ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda''.

Nakon uspješne prijave projekta, Vodne usluge d.o.o., Križevci i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,  potpisali su dana 18.07.2019. Ugovor o financiranju KLASA: 440-12/18-07-02/0046, URBROJ: 343-2110/01-19-003.

Procijenjeni iznos potpore 5.732.353,50 Kn

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Prema koncepcijskom rješenju vodoopskrbnog sustava Koprivničko-križevačke županije vodoopskrba područja općine Sveti Ivan Žabno, uključujući periferne južne i istočne dijelove Grada Križevci opskrbljivat će se iz vodospreme Trema korisnog volumena 400 m3 (dvije odvojene komore 2x200 m3). Spoj na vodospremu imat će magistralni cjevovod VS Bukovje-VS Trema dionica: Đurđic–VS Trema i VS Trema–Čvrstec-Ruševec-Rašćani. Cilj projekta je izgradnja vodospreme Trema kojom će se osigurati potrebne količine vode na području Općine Sveti Ivan Žabno te urediti sustav vodoopskrbe i dostupnost vode za sve članove lokalne zajednice. Provedbom projekta pridonijet će se poboljšanju životnih uvjeta na području Općine Sveti Ivan Žabno te povećati njen razvojni potencijal – osiguranjem vodoopskrbe ovog ruralnog područja podiči će se kvaliteta života na području Općine te će se povećati njena atraktivnost za život i ulaganja.

Očekivani rezultati projekta:

Vodosprema Trema, korisnog volumena 400 m³,  izgradit će se na k.č. br. 7228 k.o. Čvrstec.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici https://www.vukz.hr/ i web stranici Općine Sveti Ivan Žabno http://osiz.hr/

                                                                                                                                                             Ova objava isključiva je odgovornost tvrtke Vodne usluge d.o.o. Križevci

Pin It