lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Vodoopskrba i odvodnja

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Vodoopskrba i odvodnja

vodne usluge greberanecVodoopskrbnim sustavom “Križevci” obuhvaćeno je područje Grada Križevci, te općina Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Sveti Ivan
Žabno.

Snabdijevanje vodom vodoopskrbnog sustava vrši se iz dva vodocrpilišta i to iz vodocrpilišta “Trstenik” kapaciteta 20 l/s smještenog na južnoj strani grada Križevaca i vodocrpilišta “Vratno” kapaciteta 60 l/s smještenog na podkalničkom području na lokaciji Vratna.

Obzirom na konfiguraciju, vodoopskrbni sustav “Križevci” može se razmatrati uz podjelu na nekoliko vodoopskrbnih zona i to:

  1. Glavni opskrbi cjevovod “Vratno” – VS “Greberanec” – Križevci – VS “Bukovje” i pripadajuća zona u koju se uključuje prostor središnje gradske aglomeracije, te jugozapadni dijelovi Grada Križevaca (Vodoopskrbni sustav Veliki Raven).
  2. Zona “Kalnik” u kojoj se opskrba obavlja posredstvom precrpne stanice koja je smještena u prekidnoj komori “Vratno” sve uz vezu na vodospremnik “Kalnik”, te pripadajuće cjevovode i prekidne komore vodovoda “Kalnik zapad”.
  3. Zona “Sveti Petar Orehovec – Gornja Rijeka” gdje se vodoopskrba obavlja uz vezu na vodospremnik “Dedina” koji je priključen na glavni dobavni cjevovod “Vratno – Križevci”. Za vodoopskrbu sjevernog i zapadnog područja općine Gornja Rijeka predviđena je interpolacija precrpne stanice “Donja Rijeka” i vodospremnika “Đurinečko selo”.
  4. Zona “Greberanec – Fodrovec” u kojoj je rješenje vodoopskrbe predviđeno uz vezu na vodosprenik “Greberanec”.
  5. Zona “Bukovje – Trema” s rješenjem kojim se predviđa interpolacija precrpne stanice uz vodospremnik “Bukovje” i izgradnja cjevovoda s vezom na vodospremnik “Trema”.
  6. Zona “Sveti Ivan Žabno” gdje se doprema vode osigurava iz vodospremnika “Bukovje”, a daljnja distribucija omogućava putem precrpne stanice “Brezovljani” uz vezu na vodotoranj “Sveti Ivan Žabno”.
  7. Zona “Carevdar – Osijek Vojakovački” s dobavom vode putem precrpne stanice “Carevdar” i uz vezu na magistralni cjevovod Koprivnica – Križevci. Rješenje predviđa izgradnju pripadne vodovodne mreže sve uz vezu na vodospremnik “Glogovnica”. Za vodoopskrbu naselja Osijek Vojakovački predviđa se izgradnja hidrostanice “Osijek Vojakovački”.
  8. Rješenje vodoopskrbe područja naselja Apatovec razmatra se kao izdvojeni sustav s vlastitim izvorištem, izvorištem tvrtke “Badel” ili uz vezu na visinsku zonu “Reka” čija se uspostava planira na području općine Rasinja.

vodovod2 13Na području Grada Križevaca izgrađena je gradska kanalizacijska mreža kojom se odvode sve otpadne, fekalne i oborinske vode putem dva kolektora i to kolektora «Koruška» i kolektora «Vrtlin» do skupnog kolektora «Željeznička stanica – Uređaj za pročišćavanje» čije je ishodište kod željezničke stanice kraj ceste Križevci – Bjelovar. Kolektor «Koruška» lociran je uz potok Korušku s njegove istočne strane i njime je predviđeno prihvaćanje kanalizacije zapadnog dijela grada, zapadno od vododjelnice koja prolazi sredinom grada. Cijela trasa kolektora «Koruška» je gravitacijska, ista je izgrađena od azbest – cement cijevi profila od 300 do 800 mm u ukupnoj dužini od 4.597 m.

Na kolektor “Koruška” spojena je sva gradska kanalizacija sa zapadne strane vododjelnice do kolektora kao i kanalizacija iz Industrijsko – servisne zone u ulici Nikole Tesle. Na kolektor «Koruška» predviđeno je spajanje kanalizacije iz naselja Karane – priključak preko preljeva 12A, naselja Koruška i Radnički dol preko preljeva 11, ulica Pušća, Prigorska i Zagorska preko preljeva 10 i ulice Kalnička preko preljeva 1A. Navedena naselja i ulice smještene su sa zapadne strane potoka Koruška, te je za spajanje istih na kolektor «Koruška potrebno izgraditi sifonske prijelaze. Do sada postoji izgrađena gradska kanalizacija u ulici Koruška, ulici Pušća i Kalničkoj ulici iz koje se kanalske vode ispuštaju direktno u potok Koruška .

Kolektor «Vrtlin» lociran je uz potok Vrtlin s njegove zapadne strane i njime je predviđeno prihvaćanje kanalizacije istočnog dijela grada, istočno od vododjelnice koja prolazi sredinom grada. Cijela trasa kolektora «Vrtlin» je gravitacijska, ista je izgrađena od azbest – cement cijevi profila od 300 do 800 mm u ukupnoj dužini od 6.092 m.

Na kolektor «Vrtlin» spojena je gradska kanalizacija s istočne strane vododjelnice odnosno sa zapadne strane kolektora.
Na kolektor «Vrtlin» predviđeno je spajanje kanalizacije dijela Gundulićeve ulice i dijela Koprivničke ulice – priključak preko preljeva 6A, Koprivničke ulice, dijela Gundulićeve ulice, Detonijeve ulice, Renarićeve ulice, ulice Ratarna, kao i ulice M. Demerca – priključak preko preljeva 3A, Potočke ulice i ulice Kosovec – priključak preko preljeva 1A. Navedene ulice smještene su s istočne strane potoka Vrtlin, te je za spajanje istih na kolektor «Vrtlin» potrebno izgraditi sifonske prijelaze. Do sada postoji izgrađena gradska kanalizacija u dijelu Gundulićeve ulice, dijelu Koprivničke ulice, Nehajevoj ulici, Ulici Marijana Detonija, Ulici Dragutina Renarića, ulici Mislava Demerca, dijelu ulice Ratarna, Potočkoj i ulici Kosovec iz koje se kanalske vode ispuštaju direktno u potok Vrtlin.

Kao što je već ranije navedeno kolektor «Koruška» i kolektor «Vrtlin» spajaju se kod željezničke pruge u Tomislavovoj ulici u skupni kolektor «Željeznička stanica – Uređaj za pročišćavanje» za pročišćavanje. Cijela trasa kolektora «Željeznička stanica – Uređaj za pročišćavanje» je gravitacijska, ista je izgrađena od azbest – cement cijevi profila od 1.000 mm u ukupnoj dužini od 2.370 m. Trasa kolektora prolazi ispod željezničke pruge Križevci – Koprivnica, te sa sjeverne strane prometnice Križevci – Bjelovar do tvrtke «Mlinar» d.d. Križevci gdje skreće pod 45º preko prometnice i dolazi do potoka Vrtlin i Glogovnica, te dalje prema jugu uz prometnicu Cubinec – Križevačka Poljana u Industrijskoj zoni do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ispod potoka Vrtlin i Glogovnica prolazi se sifonima profila 800 mm s armirano betonskim komorama. Na skupni kolektor predviđeno je spajanje kanalizacije naselja Cubinec (nije izgrađena) u Industrijskoj zoni.

U većem dijelu Grada izgrađena je sekundarna kanalizacijska mreža, koja je zajedno sa kolektorima dugačka cca 39 km.


Vodne usluge d.o.o
Drage Grdenića 7, KriževciHelena Kralj-Brlek
Direktorica
tel: +385 48 720 916
fax: +385 48 720 919

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.r


Jadranka Kozarić

Rukovoditeljica zajedničkih poslova
tel: +385 48 720 905
fax: +385 48 720 919

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Darko Kozarić
Voditelj inženjera
tel: +385 48 720 902
fax: +385 48 720 919

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Velimir Tuk
Inženjer
tel: +385 48 720 902
fax: +385 48 720 919

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Marijan Slatina
Poslovođa
tel: +385 48 720 917
fax: +385 48 720 919

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pin It