lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Križevci

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Križevci

16 3 1Postrojenje Vodospreme Greberanec

Vodoopskrba grada Križevaca u početnoj je fazi temeljena na zahvatu podzemne vode crpilišta “Trstenik”, s uvođenjem kroz vodoopskrbnu mrežu do vodospreme na silosu u Smičiklasovoj ulici, s lokacijom na sjevernom dijelu grada. Kasnije, je izgrađen vodospremnik “Bukovje” koji se i danas predstavlja temeljnom vodovodnom građevinom za pokrivanje fluktuacija satnih potrošnji na čitavom središnjem vodoopskrbnom sustavu Grada Križevaca.

Tijekom 1985. godine izgrađen je dobavni sustav iz crpilišta “Vratno” iz kojeg se voda otprema magistralnim cjevovodom PVC DN 315 mm do vodospreme u Križevcima, a 2001. godine do vodospreme “Greberanec” zapremine 2.000 m³, izvedene na koti koja dominira područjem Križevaca i osigurava gravitacijski transport. Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda “Vratno – Križevci” od prekidne komore “Vratno” do vodotornja u Križevcima  dužine 13.260 metara u cijelosti je završena 2003. godine, pri čemu su ugrađene duktilne cijevi dimenzija ø300 mm i na taj je način osigurana sigurna opskrba stanovništva vodom.

Danas se snabdijevanje vodom Grada Križevaca vrši iz vodocrplišta “Trstenik” i vodocrpilišta “Vratno”. Vodocrpilište “Trstenik” nalazi se južno od središta grada i kapaciteta je 20 l/s. Vodocrplište “Vratno” nalazi se na južnoj padini Kalničkog gorja u dolini potoka Kamešnica, kapaciteta 60 l/s. Vodovodna mreža izgrađena je od ljevano-željeznih, PVC, PEHD i salonitnih cijevi, a glavni vodoopskrbni cjevovod “Vratno – Križevci” izgrađen je od Ductil cijevi Ø300.

Pin It