lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Cjenik vodnih usluga

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Cjenik vodnih usluga

Od 1. travnja 2014. godine sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine broj 10/2014) članak 1. stavak 1. i članak 1. stavak 2. promijenjena je visina naknade za korištenje voda sa dosadašnjih 1,35 kuna na 2,85 kuna za prostorni metar (m3) zbog čega je promijenjen i cjenik vodnih usluga.

Cjelokupni tekst Cjenika vodnih usluga i Odluke o cijeni vodnih usluga možete vidjeti na slijedećim linkovima:

Cjenik usluga_2024  

Cjenik javnih vodnih usluga 2022

Cjenik usluga_2023  

Odluka o naknadi za razvoj_2021

Odluka o cijeni vodnih usluga_2021

 

Pin It