lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Pravo na pristup informacijama

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koja posjeduju tijela javne vlasti, uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013 i „Narodne novine“ broj  85/2015).

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, ima pravo tu informaciju javno iznositi.
Vodne usluge d.o.o. Križevci javnost informiraju putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduju i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Vodnih usluga d.o.o. Križevci na sljedeće načine:

  • putem telefona na broj: 048/720-911
  • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • poštom na adresu: Vodne usluge d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 7, 48260 Križevci

Službenikom za informiranje u Vodnim uslugama d.o.o. određena je Karlo Kuzijev, mag.iur.                                                                                                           

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Vodne usluge d.o.o. imaju pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013) objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 12/2014 i 15/2014.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html , https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu. pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu. csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu. pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu. csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu. pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu. csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.pdf

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pin It