lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Uvjeti i cijena priključenja

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Uvjeti i cijena priključenja

DA BI SE PODNIJELO ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (JAVNA VODOOPSKRBA I JAVNA ODVODNJA) POTREBNO JE PREDATI  VODNIM USLUGAMA d.o.o. SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU

  • dokaz o vlasništvu ili zakonitom posjedu građevine, odnosno druge nekretnine na katastarskoj čestici za koju se traži priključak (izvadak iz zemljišne knjige, posjedovni list ili izjava o zakonitom posjedu ovjerena kod javnog bilježnika),
  • akt o dopuštenju gradnje ili akt temeljem kojeg se građevina smatra zakonito izgrađenom (građevinska dozvola sa klauzulom pravomoćnosti, izvršno rješenje o uvjetima građenja, potvrda na glavni projekt, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje Ureda za katastar o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uvjerenje o vremenu građenja građevine) sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17)

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB)

S prikupljenom dokumentacijom treba doći u Upravu Vodnih usluga  d.o.o. u ulici Cubinec 30a u Križevcima radi podnošenja zahtjeva za priključenje. Prilikom podnošenja Zahtjeva plaćaju se troškovi izlaska na teren i izrade tehničko – tehnoloških uvjeta priključenja u iznosu od 375,00 kn (s uključenim PDV-om) na blagajni Vodnih usluga d.o.o u ulici Drage Grdenića 7.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije od strane Vodnih usluga d.o.o. pristupa se izradi Suglasnosti za priključenje, troškovnika radova i sklapanju Ugovora o izvođenju radova na izradi priključka.

Cijena priključaka ovisi o vrsti i količini radova koje je potrebno izvesti na pojedinom priključku.

Priključak se plaća neposredno kod potpisivanja Ugovora, na blagajni Vodnih usluga d.o.o.. Fizička osoba  plaća odmah po sastavu i potpisu ugovora, time da mu Isporučitelj vodne usluge kod takovog plaćanja odobrava popust od  10 %. Isporučitelj vodne usluge može vlasniku – fizičkoj osobi odobriti obročno plaćanje cijene izvođenja radova na izgradnji priključka, na način da 50% cijene vlasnik plati odmah po sastavu i potpisu ugovora, a preostalih 50 % cijene vlasnik može platiti u tri mjesečne rate.

Pravne osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost plaćaju cijenu izvođenja radova na izgradnji priključka odmah po sastavu i potpisu ugovora.

Sukladno članku 212. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Kontakt telefon: 048/720-911, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 14:00 sati (zbog rada fiskalnih blagajni).

 

Odluka o plaćanju predujma po predugovoru o izvođenju radova na izradi priključka za javnu vodoopskrbu

Odluka o cijeni priključka na javni vodoopskrbni sustav

 

Pin It