lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Sjednice skupštine društva

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Sjednice skupštine društva

POPIS SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica Skupštine 22.09.2022. godine

Sjednica Skupštine 13.09.2022.godine

Sjednica Skupštine 27.06.2022. godine

Sjednica Skupštine 17.06.2022. godine

Sjednica Skupštine 26.04.2022. godine

Sjednica Skupštine 03.03.2022. godine

Sjednica Skupštine 29.12.2021. godine

Sjednica Skupštine 19.11.2021. godine

Sjednica Skupštine 16.11.2021. godine

Sjednica Skupštine 28.06.2021. godine

Sjednica Skupštine 14.05.2021. godine

Sjednica Skupštine 09.03.2021. godine

Sjednica Skupštine 29.12.2020. godine

Sjednica Skupštine 02.11.2020. godine

Sjednica Skupštine 30.06.2020. godine

Sjednica Skupštine 10.03.2020. godine

Sjednica Skupštine 23.01.2020. godine

Sjednica Skupštine 20.12.2019. godine

Izvanredna sjednica Skupštine 05.09.2019. godine

Sjednica Skupštine 26.07.2019. godine

Sjednica Skupštine 19.06.2019. godine

Sjednica Skupštine 30.01.2019. godine

Sjednica Skupštine 20.12.2018. godine

 pdf iconSjednica Skupštine 30.10.2018. godine

Sjednica Skupštine 30.08.2018. godine

Sjednica Skupštine 23.07.2018. godine

Dana 6. 3. 2018. godine u prostorijama društva – ured direktora, Ulica Drage Grdenića 7 u Križevcima održana je Skupština trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. Križevci sa početkom u 9,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva

2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno

3. Izbor Predsjednika Skupštine – usvojeno

4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine – usvojeno

5. Opoziv Direktora – usvojeno

6. Imenovanje privremenog Direktora – usvojeno

7. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o. Križevci – usvojeno

8. Donošenje Odluke o trajanju mandata članova Nadzornog odbora – usvojeno

9. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora - usvojeno

10. Donošenje Programa rada i plana razvoja društva za 2018. godinu – usvojeno

11. Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva

12. Pitanja i prijedlozi

 

Rad Skupštine je javan. U pojedinim slučajevima, kada za to postoje opravdani razlozi, Skupština sama može odlučiti da se na sjednici ili na dijelu sjednice javnost u potpunosti ili djelomice isključi. Osobe koje prisustvuju sjednici a nisu članovi Skupštine mogu na sjednici iznositi svoja mišljenja i davati prijedloge o određenim pitanjima samo ako im Predsjednik Skupštine to dozvoli.

 

Pin It