lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Jednostavna nabava

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Jednostavna nabava

 • 09.02.2024. PRODAJA RADNOG STROJA [KOMATSU PC10-6]

Javni natječaj za prodaju radnog stroja KOMATSU PC 10-6

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru - Radni stroj KOMATSU PC10-6

 • 11.01.2024. NABAVA VOZILA

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list_nabava vozila 2024. g.

Tehničke specifikacije

Prilog 1._Izjava o roku isporuke

Troškovnik_nabava vozila 2024g

 • 11.01.2024. PRODAJA RADNOG STROJA [KOMATSU PC10-6]

Javni natječaj za prodaju radnog stroja KOMATSU PC 10-6

 •      18.09.2023. ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA KUPOPRODAJU ZEMLJIŠTA

Odluka o odabiru ponude za kupoprodaju zemljišta kčbr.14259

 • 14.09.2023. ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA KUPNJU OSOBNOG VOZILA

Odluka o odabiru ponude za kupnju osobnog vozila Citroen Berlingo 1,6 HDI

 • 14.09.2023. ODLUKA O ODABIRU PONUDE ZA KUPNJU VOZILA

Odluka o odabiru ponude za kupnju vozila Citroen Berlingo 1,9 D

 •   18.07.2023. NABAVA USLUGA STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA CRPNE STANICE FODROVEC II

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Odluka o odabiru_Usluga stručnog nadzora građenja CS Fodrovec II

 • 29.05.2023. NABAVA CISTERNE ZA PITKU VODU

Odluka o odabiru_nabava cisterne za pitku vodu

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_nabava cisterne za pitku vodu

Poziv za dostavu ponude-nabava cisterne za pitku vodu

Ponudbeni list

Izjava o roku isporuke

Tehničke specifikacije cisterna 2023g

Troškovnik_cisterna 2023g

 • 25.05.2023. NABAVA VOZILA

Poziv za dostavu ponuda

Tehničke specifikacije nabava vozila 2023g

Troškovnik_nabava vozila 2023g

Prilog 1_izjava o roku isporuke

 • 19.05.2023. NABAVA VOZILA

Odluka o poništenju

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list

Prilog 1_izjava o roku isporuke

Tehničke specifikacije nabava vozila 2023g

Troškovnik nabava vozila 2023g

 • 01.07.2022. REVITALIZACIJA ZDENCA NA CRPILIŠTU VRATNO

Odluka_o_odabiru_Vratno

Zapisnik_o_pregledu_i_ocjeni_ponuda-_Vratno

Poziv za dostavu ponude-Vratno

Ponudbeni list-Vratno

PROGRAM RADOVA- Vratno

TROŠKOVNIK-Vratno

 

 • 04.03.2022. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO, BRDO CIRKVENSKO, DIONICA D25, L= 738 m

Odluka_o_odabiru_Brdo_Cirkvensko

Zapisnik_o_otvaranju_pregledu_i_ocjeni_ponuda_Brdo_Cirkvensko

Odgovor na zahtjev GS_Brdo Cirkvensko

Poziv za dostavu ponude_Brdo Cirkvensko

Ponudbeni list- Brdo Cirkvensko

Izjava o dužini trajanja jamstva

Troškovnik_ Brdo Cirkvensko D25

Nacrti_ Brdo Cirkvensko D25


 • 17.02.2022. NABAVA DISTRIBUCIJSKIH CIJEVI

Odluka_o_poništenju_nabava_distribucijskih_cijevi

Zapisnik_o_otvaranju_pregledu_i_ocjeni_ponuda

I._Izmjene_Poziva_za_dostavu_ponuda_nabava cijevi

Izmjene_Troškovnik_distribucijske_cijevi-_2022-

Poziv za dostavu ponude_nabava cijevi 2022.god.

Ponudbeni list_nabava cijevi 2022. god.

Izjava o roku isporuke robe_nabava cijevi 2022. god.

Troškovnik_distribucijske_cijevi-_2022


 • 14.02.2022. REKONSTRUKCIJA ULIČNE ODVODNJE I PRIKLJUČAKA- ULICA IVANA VITEZA

 Odluka_o_odabiru-rekonstrukcija_odvodnje-_Ivana_Viteza

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- rekonstrukcija odvodnje Ivana Viteza

Poziv za dostavu ponuda_Rekonstrukcija ulične odvodnje- Ivana Viteza

Ponudbeni list_rekonstrukcija ulične odvodnje i priključaka- ulica Ivana Viteza

Izjava o dužini trajanja jamstva_rekonstrukcija ulične odvodnje i priključaka- ulica Ivana Viteza

Troškovnik odvodnja- ulica Ivana Viteza


 • 14.02.2022. REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA- ULICA IVANA VITEZA

Odluka o odabiru- vodovod Ivana Viteza

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-vodoopskrba Ivana Viteza

Poziv za dostavu ponuda_rekonstrukcija vodoopskrbne mreže i priključaka- ulica Ivana Viteza

Ponudbeni list_rekonstrukcija vodovodne mreže- ulica Ivana Viteza

Izjava o dužini trajanja jamstva_rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka_ulica Ivana Viteza

Troškovnik_vodoopskrba Ivana Viteza


 • 14.02.2022. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- BJELAVINA; DIONICA D20, L=513 m

Poziv za dostavu ponude_Bjelavina

Troškovnik_Bjelavina

Ponudbeni_list_Bjelavina

Izjava_o_dužini_trajanja_jamstva_Bjelavina

Nacrti_Bjelavina


 • 19.01.2022. NABAVA VODOMJERA ZA DALJINSKO OČITANJE

Odluka o odabiru- nabava vodomjera 2022.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda- nabava vodomjera 2022

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Izjave o roku isporuke i jamstvenom roku

Troškovnik


 • 10.01.2022. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO-DVORIŠĆE-MAKSIĆI; DIO DIONICE D 4.1., L=470 m

Odluka o odabiru_Dvorišće- Maksići

Zapisnik o prelgedu i ocjeni ponuda_ Dvorišće- Maksići

Poziv_za_dostavu_ponude_Dvorišće-Maksići

Ponudbeni_list_Dvorišće-Maksići

Izjava_o_dužini_trajanja_jamstva_Dvorišće-Maksići

Troškovnik_JN_Dvorišće_dio_D4.1._2630_6

Nacrti • 01.12.2021. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- BRDO CIRKVENSKO, DIONICA D43, L=350 m

Odluka oponištenju postupka- Brdo Cirkvensko

Zapisnik_o_otvaranju_pregledu_i_ocjeni_ponuda-_Brdo_Cirkvensko

Poziv_za_dostavu_ponuda_Brdo_Cirkvensko

Ponudbeni_list_Brdo_Crikvensko

Izjava_o_dužini_trajanja_jamstva_Brdo_Cirkvensko

Brdo Cirkvensko D43 dio 2630_8 troškovnik

Izvedbena situacija


 • 27.10.2021. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- CIRKVENA; KOLODVORSKA ULICA D 510 m

Odluka o odabiru_Kolodvorska ulica

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponda_Kolodvorska ulica

Poziv za dostavu ponude- Kolovdvorska ulica

Ponudbeni list_Kolodvorska ulica

Izjava o dužini trajanja jamstva_Kolodvorska ulica

Troškovnik_Kolodvorska ulica

Izvedbena situacija


 • 06.10.2021. IZRADA OBJEDINJENOG ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA

Odluka o odabiru_izrada elaborata 

Zapisnik_izrada elaborata

I. izmjene Poziva za dostavu ponude

Poziv za dostavu ponude- izrada objedinjenog elaborata

Ponudbeni list_izrada objedinjenog elaborata

Troškovnik

Odgovori na upite zainteresiranih GS


 • 21.09.2021. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- NOVI GLOG; DIO DIONICE D24, L=217,05 m I DIO DIONICE D24.1, L=107,88 m

Odluka o odabiru_Novi Glog

Zapisnik_Novi Glog, D24

Poziv za dostavu ponude- Novi Glog D24

Ponudbeni list_Novi Glog D24

Izjava o dužini trajanja jamstva_Novi Glog- dionica D24

Troškovnik Novi Glog_D24

Situacija D24, D24.1


 • 09.08.2021. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- NOVI GLOG; DIONICA D5, L=930 m

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Izjava o dužini trajanja jamstva

Troškovnik


 • 05.07.2021. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapsinik o otvaranju i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude 

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postaju 

Troškovnik


 • 25.06.2021. IZGRADNJA 1 ZDENCA NA VODCRPILIŠTU TRSTENIK

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Program i troškovnik


 • 08.06.2021. NATJEČAJ ZA OTKOS TRAVE 

Tekst natječaja


 

 • 02.04.2021. NABAVA DISTRIBUCIJSKIH CIJEVI 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude 

Ponudbeni list

Troškovnik 

Izjava o roku isporuke robe


 • 22.03.2021. RADOVI NA IZRADI ISTRAŽNO-PIEZOMETARSKE BUŠOTINE P-2 NA VODOCRPILIŠTU TRSTENIK ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBEGRADA KRIŽEVACA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Program i troškovnik


 • 25.02.2021. RADOVI NA IZGRADNJI KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU „GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI“ VODOOPSKRBNI PODSUSTAV „SVETI IVAN ŽABNO“, CJELINA 6, PODRUČJE OPĆINE SV. I. ŽABNO – SJEVER, TREMA, PINTIĆI, DIO DIONICE D5, L=1.043,08 m, TD 2630/6 DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKT 91

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude_Pintići

Ponudbeni list

Izjava o dužini trajanja jamstva Pintici

Troškovnik_

 


 

 • 23.02.2021. NOVELACIJA APLIKACIJSKIH DOKUMENATA PROJEKTA RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ALGOMERACIJE KRIŽEVCI

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- novelacija

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda- novelacija

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list i Izjava o roku pružanja usluge

Obrazac 2 Troškovnik

Obrazac 3 Projektni zadatak

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_nabava vodomjera 

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Izjave o roku isporuke i jamstvenom roku

Troškovnik


 • 01.02.2021. NABAVA AUTOMOBILA

Odluka o odabiru_GRUPA 2

Odluka o odabiru_ GRUPA 1

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_nabava automobila 

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list Grupa 1

Ponudbeni list Grupa 2

Izjava o dužini trajanja jamstva Grupa 1 

Izjava o dužini trajanja jamstva Grupa 2

Tehničke specifikacije Grupa 1

Tehničke specifikacije Grupa 2

Troškovnik Grupa 1

Troškovnik Grupa 2


 • 30.06.2020. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik


 • 19.02.2020. NABAVA GOSPODARSKOG AUTOMOBILA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehničke specifikacije

Troškovnik


 • 09.10.2019. NABAVA OSOBNOG AUTOMOBILA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list

I izmjene tehničkih specifikacija

Troškovnik


 • 23.05.2019. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude_nabava goriva

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postajom

I. Izmjene Poziva za dostavu ponuda_29.05.2019.


 

 • 27.04.2018. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

I.Izmjene poziva za dostavu ponude

Poziv za dostavu ponude-nabava goriva

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postajom


 

 • 16.04.2018. NABAVA GORIVA

Poziv za dostavu ponude - nabava goriva

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postajom

Odluka o poništenju postupka pdf icon

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda pdf icon

Pin It