• Kontakt 048 72 09 11
 • Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Javna nabava

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVCI

Poziv za prethodno savjetovanje_rekonstrukcija vodovoda Grad Križevci

DON_rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda

Troškovnik_rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda

 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NABAVA OPREME GRUPE 1 I 2 ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje_nabava opreme grupa 1 i 2

KNJIGA_1_odvojena_nabava_grupa_1_i_2

KNJIGA_2_odvojena_nabava_grupa_1_i_2

Obrazac_1__TS_grupa_1

TROSKOVNIK_GRUPA_1

Obrazac_2__TS_grupa_2

TROSKOVNIK_GRUPA_2

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_grupa 1 i grupa 2

 

PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Nacrt dokumentacije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje_ Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Troškovnik_Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Nacrti

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-_Ravenska_Sela_i_Kapela_Ravenska

 

 PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_nabava opreme

Poziv za prethodno savjetovanje_nabava opreme

Knjiga 1

Knjiga 2

Obrazac_1__TS_grupa_1

Obrazac_2__TS_grupa_2

Obrazac_3__TS_grupa_3

Obrazac_4__TS_grupa_4

Obrazac_5__TS_grupa_5

Obrazac_6__TS_grupa_6

TROSKOVNIK_GRUPA_1

TROSKOVNIK_GRUPA_2

TROSKOVNIK_GRUPA_3

TROSKOVNIK_GRUPA_4

TROSKOVNIK_GRUPA_5

TROSKOVNIK_GRUPA_6


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje

KNJIGA 1_OPREMA

KNJIGA 2_OPREMA

Tehničke_specifikacije_grupa_1

Tehničke_specifikacije_grupa_2

Tehničke_specifikacije_grupa_3

Tehničke_specifikacije_grupa_4

Tehničke_specifikacije_grupa_5

Tehničke_specifikacije_grupa_6

TROSKOVNIK_GRUPA_1

TROSKOVNIK_GRUPA_2

TROSKOVNIK_GRUPA_3

TROSKOVNIK_GRUPA_4

TROSKOVNIK_GRUPA_5

TROSKOVNIK_GRUPA_6

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES

Poziv za prethodno savjetovanje_III

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_VER_6_za_III_PS

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_Obrasci_4.1_i_4.2.

Knjiga_2_UPOV_KRIZEVCI_VER_3

 Knjiga 3_UPOV_KRIZEVCI_VER_5

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_1_Preambula

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_2_TROŠKOVNIK

KNJIGA 5_upov_križevci_NACRTI

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES

Poziv za prethodno savjetovanje

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_VER_5

Knjiga_1_UPOV_KRIZEVCI_Obrasci_4.1_i_4.2

Knjiga_2_UPOV_KRIZEVCI_VER_3

Knjiga 3

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_1_Preambula

Knjiga_4_UPOV_KRIŽEVCI_dio_2_TROŠKOVNIK

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Ravenska Sela i Kapela Ravenska

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju_Ravenska sela

PREDMET NABAVE: Opskrba električnom energijom

Nacrt dokumentacije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: Nabava radnog stoja- rovokopača

Nacrt dokumentacije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje

Prilog 2.- Tehničke specifikacije

Prilog 3.- Troškovnik

Izvješće o provedenom prethnodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Zaistovec

Nacrt DON

Poziv za prethodno savjetovanje

Troškovnik

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOSPREME APATOVEC

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA PRECRPNE STANICE U APATOVCU

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje

Knjiga 1

Knjiga 2

Knjiga 3

Knjiga 4_troškovnik

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_ODVODNJA

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_ODVODNJA

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_VODOVOD

zipRekonstrukcija vodoopskrbne mreže Cjelina 2

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_VODOVOD

zipKNJIGA 5 MREŽA Prilog 3 POSEBNI UVJETI AGLOMERACIJE i DOZVOLE CRPNIH STANICA

      Knjiga 5

zip ZASUNSKA OKNA SHEME

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Informacija o izjavljenoj žalbi

 

CRPNE STANICE

zipCRPNE STANICE GLAVNI PROJEKT 

zip ELEKTROPROJEKT CRPNIH STANICA


 PREDMET NABAVE: Izgradnja vodoopskrbne mreže Sveti Petar Orehovec- Zaistovec

Nacrt DON_Zaistovec

Troškovnik

Poziv za prethodno savjetovanje

*Nacrti za navedeni predmet nabave javno su dostupni na internet stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izvješće_o_provedenom_prethodnom_savjetovanju-Zaistovec


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- IZGRADNJA UREĐAJA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA KAPACITETA 21.000 ES

Poziv za prethodno savjetovanje

Knjiga 1

Knjiga 2

Knjiga 3

Knjiga 4

Knjiga 5

Troškovnik

Obrasci

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- LADINEC, DIONICA D9

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA SV. IVAN ŽABNO, DIONICA ĐURĐIC- VODOSPREMA TREMA

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOSPREME TREMA

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethdnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE- ULICA DRAGUTINA RENARIĆA

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Nacrti

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA JARČANI-APATOVEC

Poziv za prethodno savjetovanje

Nacrt DON

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA JARČANI-APATOVEC

Nacrt dokumentcije o nabavi

Poziv za prethodno savjetovanje

Troškovnik

 Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETA HELENA

 pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

pdf iconTroškovnik:

zipCS Sv.Helena - mapa 1 - građevinsko strojarski projekt

zipCS Sv.Helena - mapa 2 - projekt okoliša

zipCS Sv.Helena - mapa 3 - projekt elektroinstalacija i automatike

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Poziv za prethodno savjetovanje

pdf iconKNJIGA_1_MREŽA

pdf iconKNJIGA_2_MREŽA

pdf iconKNJIGA_3_MREŽA

pdf iconKNJIGA_4_TROŠKOVNIK

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_ODVODNJA

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_ODVODNJA

zipKNJIGA 5_MREZA_Prilog 1_Nacrti_VODOVOD

zipKNJIGA_5_MREZA_Prilog 2_dozvole_VODOVOD

doc iconKNJIGA_5_MREZA_VER_0.docx

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE- ODVOJAK POSREDNJI PUT

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

zipNacrti

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- NADZOR RADOVA

 Poziv za prethodno savjetovanje

pdf iconKNJIGA 1_NADZOR

pdf iconKNJIGA 2_NADZOR

pdf iconKNJIGA 3_NADZOR

pdf iconTROŠKOVNIK

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI- UPRAVLJANJE PROJEKTOM

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje

pdf iconNacrt DON

pdf iconTroškovnik

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI M.KIEPACHA

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje M.Kiepacha

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

pdf iconTroškovnik

pdf iconNacrti M. Kiepacha

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju M.Kiepacha


 

PREDMET NABAVE: INFORMIRANJE I VIDLJIVOST ZA PROJEKT RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI

pdf icon Poziv za prethodno savjetovanje

pdf iconKNJIGA 1_ INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

pdf iconKNJIGA 2_ INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

pdf iconKNJIGA 3_ INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

pdf iconTroškovnik

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA FEKALNE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI MARCELA KIEPACHA I POSREDNJEM PUTU (DIONICE D1, D2. i D4.)

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje-Posrednji put

pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi (M.Kiepacha i Posrednji put)

EXCELPOSREDNJI PUT_odvodnja_TROŠKOVNICI_D1_D2_D4 bc

zipJN Posrednji put- nacrti

pdf icon Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI - UPRAVLJANJE PROJEKTOM

pdf iconDON_upravljanje projektom

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje- upravljanje projektom Aglomeracija Križevci

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-upravljanje projektom

EXCELObrazac 2 - Troškovnik_Upravljanje projektom_ver_1

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


PREDMET NABAVE: RAZVOJ VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KRIŽEVCI - NADZOR RADOVA

pdf iconKnjiga 1_DON_nadzor nad radovima

pdf iconKnjiga 2_Nacrt ugovora

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje-nadzor radova aglomeracija Križevci

pdf iconKnjiga 3_Projektni zadatak

EXCELObrazac 2 - Troškovnik NADZOR_VER_1

pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Nadzor radova nad projektom (Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci)


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOSPREME GLOGOVNICA

pdf iconIzvjesce o provedenom prethodnom savjetovanju-VS Glogovnica

pdf iconDokumentacija o nabavi (vodosprema Glogovnica)

pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje-vodosprema Glogovnica- 2019

EXCELVS Glogovnica troškovnik

zipVS Glogovnica- nacrti


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA GLOGOVNICA - VOJAKOVEČKI OSIJEK - CAREVDAR

  pdf icon1. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  pdf icon 2. Nacrt dokumentacije o nabavi

  pdf icon3. Troškovnik

   4. zipNacrti:   1.sektor- 1.1.dio   1. sektor-1.2.dio    1.sektor-1.3.dio  2. sektor    3. sektor    4. sektor-1.dio    4. sektor- 2.dio  

  pdf icon 5. TEKST SVE

  pdf icon 6. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- magistralni cjevovod.pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- magistralni cjevovod.pdf


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA  VODOOPSKRBNE MREŽE GORNJI FODROVEC - BREZJE MIHOLEČKO

        pdf icon1. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

       pdf icon 2. Nacrt dokumentacije o nabavi

      pdf icon 3. Troškovnik

      zip 4. Nacrti 

        pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju- Fodrovec-Brezje Miholečko


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA CRPNE STANICE CAREVDAR

       pdf icon1. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

        pdf icon2. Nacrt dokumentacije o nabavi

       pdf icon 3. Troškovnik

      zip 4. Nacrti 

       pdf icon 5. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


PREDMET NABAVE: IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJU CIRKVENA (SVETI IVAN ŽABNO)

 1. pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 2. pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi
 3. pdf iconTroškovnik
 4. zipNacrti
 5. pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREDMET NABAVE: REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE I PRIKLJUČAKA U FRANKOPANSKOJ ULICI

      1.pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje  sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

      2.pdf iconNacrt dokumentacije o nabavi

      3.pdf iconTroškovnik

      4. zipNacrti

      5. pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju


 

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA SPOJNOG CJEVOVODA DO VODOTORNJA SVETI IVAN ŽABNO

 1. pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 2. zipNacrt dokumentacije o nabavi
 3. pdf iconTroškovnik
 4. pdf iconTehnički opis s nacrtima
 5. pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Izgradnja spojnog cjevovoda

PREDMET NABAVE: IZGRADNJA VODOTORNJA „SVETI IVAN ŽABNO“

 1. pdf iconPoziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 2. zipNacrt dokumentacije o nabavi
 3. pdf iconElektro troškovnik
 4. pdf iconGrađevinski troškovnik

           pdf iconIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Izgradnja vodotornja Sv. I. Žabno


PLAN NABAVE

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 34. Društvenog ugovora Vodne usluge društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga Križevci od 29.09.2017. direktor društva donio je 26.03.2018. godine Plan nabave za 2018. godinu. 

Planove nabave za sve godine (2018., 2019., 2020. i 2021. godinu) možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

 2019. godina

pdf iconPlan nabave 2019

pdf iconI. izmjene Plana nabave 2019. godine

 

2018. godina

pdf iconPlan nabave za 2018. godinu

pdf iconPrve izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

pdf iconII. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.godinu

pdf iconIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu


PRAVILNIK O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

Na temelju članka 12. i 15.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) direktor Vodnih usluga d.o.o. Križevci donio je Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga. Cjelokupni tekst Pravilnika sa svim prilozima možete preuzeti na sljedećem linku: Pravilnik o provebi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 


SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80., a u vezi s člankom 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Vodne usluge d.o.o. Križevci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- OPG Šafran, Zagorska ulica 161, 48260 Križevci

-  OPG Milorad Vrhovski, Brdo Cirkvensko 27, 48213 Cirkvena

-  OPG Božidar Koretić, Popvec Kalnički 19, 48267 Orehovec

-  Karre Dragutin, postolarska radionica, P.Preradovića 13, 48260 Križevci


REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora Vodnih usluga d.o.o. možete preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Pin It