• Kontakt 048 72 09 11
  • Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Cjenik vodnih usluga

Od 1. travnja 2014. godine sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine broj 10/2014) članak 1. stavak 1. i članak 1. stavak 2. promijenjena je visina naknade za korištenje voda sa dosadašnjih 1,35 kuna na 2,85 kuna za prostorni metar (m3) zbog čega je promijenjen i cjenik vodnih usluga.

Cjelokupni tekst Cjenika vodnih usluga i Odluke o cijeni vodnih usluga možete vidjeti na slijedećim linkovima:

pdf icon Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga (pdf)

pdf icon Cjenik vodnih usluga od 1. travnja 2014. (pdf)

pdf icon Cjenik vodnih usluga od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. (pdf)


pdf icon Cjenik vodnih usluga od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. (pdf)


 pdf icon Odluka o cijeni vodnih usluga (pdf)

Pin It