• Kontakt 048 72 09 11
 • Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Jednostavna nabava

 • 09.08.2021. IZGRADNJA VODOOPSKRBNE MREŽE SVETI IVAN ŽABNO- NOVI GLOG; DIONICA D5, L=930 m

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Izjava o dužini trajanja jamstva

Troškovnik

 

 • 05.07.2021. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapsinik o otvaranju i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude 

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postaju 

Troškovnik

 

 • 25.06.2021. IZGRADNJA 1 ZDENCA NA VODCRPILIŠTU TRSTENIK

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Program i troškovnik

 • 08.06.2021. NATJEČAJ ZA OTKOS TRAVE 

Tekst natječaja


 • 02.04.2021. NABAVA DISTRIBUCIJSKIH CIJEVI 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude 

Ponudbeni list

Troškovnik 

Izjava o roku isporuke robe

 

 • 22.03.2021. RADOVI NA IZRADI ISTRAŽNO-PIEZOMETARSKE BUŠOTINE P-2 NA VODOCRPILIŠTU TRSTENIK ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBEGRADA KRIŽEVACA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Program i troškovnik

 

 • 25.02.2021. RADOVI NA IZGRADNJI KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU „GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI“ VODOOPSKRBNI PODSUSTAV „SVETI IVAN ŽABNO“, CJELINA 6, PODRUČJE OPĆINE SV. I. ŽABNO – SJEVER, TREMA, PINTIĆI, DIO DIONICE D5, L=1.043,08 m, TD 2630/6 DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKT 91

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude_Pintići

Ponudbeni list

Izjava o dužini trajanja jamstva Pintici

Troškovnik_

 • 23.02.2021. NOVELACIJA APLIKACIJSKIH DOKUMENATA PROJEKTA RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ALGOMERACIJE KRIŽEVCI

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- novelacija

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda- novelacija

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list i Izjava o roku pružanja usluge

Obrazac 2 Troškovnik

Obrazac 3 Projektni zadatak

 

 • 09.02.2021. NABAVA VODOMJERA ZA DALJINSKO OČITANJE

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude_nabava vodomjera

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_nabava vodomjera 

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Izjave o roku isporuke i jamstvenom roku

Troškovnik

 

 • 01.02.2021. NABAVA AUTOMOBILA

Odluka o odabiru_GRUPA 2

Odluka o odabiru_ GRUPA 1

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda_nabava automobila 

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list Grupa 1

Ponudbeni list Grupa 2

Izjava o dužini trajanja jamstva Grupa 1 

Izjava o dužini trajanja jamstva Grupa 2

Tehničke specifikacije Grupa 1

Tehničke specifikacije Grupa 2

Troškovnik Grupa 1

Troškovnik Grupa 2

 

 • 30.06.2020. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik


 • 19.02.2020. NABAVA GOSPODARSKOG AUTOMOBILA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehničke specifikacije

Troškovnik


 • 09.10.2019. NABAVA OSOBNOG AUTOMOBILA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude i ponudbeni list

I izmjene tehničkih specifikacija

Troškovnik


 • 23.05.2019. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude_nabava goriva

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postajom

I. Izmjene Poziva za dostavu ponuda_29.05.2019.


 

 • 27.04.2018. NABAVA GORIVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

I.Izmjene poziva za dostavu ponude

Poziv za dostavu ponude-nabava goriva

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postajom


 

 • 16.04.2018. NABAVA GORIVA

Poziv za dostavu ponude - nabava goriva

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjava o raspolaganju benzinskom postajom

Odluka o poništenju postupka pdf icon

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda pdf icon

Pin It