lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Odobren projekt Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci u okviru okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Odobren projekt Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci u okviru okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Vodnim uslugama d.o.o. uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kroz mehanizam za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje za projekt „Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci''

 

U sklopu kojeg se nalaze sljedeći projekti:

Vodoopskrbna mreža sjeveroistočnog dijela grada Križevaca – cjelina 3 - vrijednosti 21.105.000,00 kn

Naselja koja su obuhvaćena ovim projektom su: Vojakovac, Mičijevac, Čabraji, Vujići Vojakovački, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani, Ivanec Križevački, Donja Glogovnica, Osijek Vojakovački

Crpna stanica Fodrovec 2 - vrijednosti 2.055.000,00 kn

Lokacija crpne stanice nalazi se na kraju naselja Donji Fodrovec te dodatnim dizanjem tlaka u projektiranoj crpnoj stanici omogućit će se doprema potrebnih količina pitke vode za Naselje Zaistovec i druga naselja smještena zapadno od Donjeg Fodrovca

Rekonstrukcija Magistralnog cjevovoda PS Vratno – VS Kalnik – VS Deklešanec - vrijednosti 15.705.000,00 kn

Projektom rekonstrukcije postojećeg magistralnog cjevovoda na potezu VS „Vratno“ – VS „Kalnik“ – VS „Deklešanec“, stabilizirati će se pogonski uvjeti, te smanjiti gubici vode na tom dijelu vodoopskrbnog sustava i osigurati neometana dobava potrebnih količine vode za 1200 postojećih korisnika.

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode Aglomeracije Sveti Ivan Žabno – Faza 1 - vrijednosti 34.505.000,00 kn

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode Aglomeracije Sveti Ivan Žabno – Faza 2 - vrijednosti 24.105.000,00 kn

Aglomeracije Sveti Ivan Žabno – Faza 1 i Faza 2“ obuhvaća naselja: Škrinjari, Sveti Ivan Žabno, Novi Glog, Kuštani, Kenđelovec, Hrsovo i Markovac Križevački. Ovim projektom izgraditi će se kanalizacijska mreža u dužini 21,4 km sa 5 crpnih stanica te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 1600 ES III stupnja pročišćavanja.

 

Za sve projekte u sklopu ovog poziva predviđeno je 5 % nepredviđenih troškova i zbrojeno daje 127.935.937,50 kn odnosno 102.348.750,00 kn bez PDV-a što predstavlja značajna ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o.  koja će doprinijet  između ostalog, osiguranju dostupnosti sigurne vode za piće građanima (osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima, smanjenju zagađenja okoliša, smanjenju onečišćenja vodnih resursa otpadnim vodama kroz povećanje priključenosti na sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima.

 

Pin It