lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

NABAVLJEN DIO OPREME U OKVIRU PROJEKTA AGLOMERACIJE KRIŽEVCI

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

NABAVLJEN DIO OPREME U OKVIRU PROJEKTA AGLOMERACIJE KRIŽEVCI

U okviru Projekta Aglomeracije Križevci, uz izgradnju i rekonstrukciju vodovoda i odvodnje, predviđena je nabava opreme za održavanje u svrhu osiguravanja potrebnih tehničkih kapaciteta vezanih na povećani opseg vodno-komunalne infrastrukture i poboljšalo obavljanje djelatnosti samog  poduzeća.

Ugovorena je nabava dva kombi vozila, kamion kiper, traktora, kombiniranog rovokopača, inspekcijskog vozila (CCTV) i dvije cisterne sve ukupne vrijednost nabave 6.725.391,42 kune. U ovoj fazi od ugovornih partnera isporučeni su traktor > 70 kW od tvrtke Agronom d.o.o. Požega te transportno vozilo > 3,5 kiper od tvrtke BENUSSI d.o.o. Fažana, a isporuka preostale opreme očekuje se tijekom sljedećih godinu dana.

Nabava opreme za redovito održavanja sustava dio je aktivnosti projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ ukupne vrijednosti 320.462.781,38 kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 256.70.225,10 kuna od čega 179.871.104,16 kuna bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Preostali iznos u projektu osigurava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode, svatko u iznosu 30.599.648,20 kuna i Grad Križevci u iznosu 15.299.824,09 kuna. Projekt uz nabavu opreme obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Križevaca i prigradskih naselja, kapaciteta 21.000 ekvivalent stanovnika. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje novih korisnika na javni sustav vodoopskrbe te javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uz smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

 

 

Pin It