Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci, Ulica Drage Grdenića 7, OIB: 48337206587 (dalje u tekstu: Isporučitelj vodnih usluga) kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke korisnika kao ispitanika na nekom od temelja propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim propisima kojima se uređuje obveza vođenja osobnih podataka, osobito:

 • kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora: radi identifikacije korisnika (npr. scan osobne iskaznice), u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovora (npr. radi izvođenja radova na izradi priključaka na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju za nekretninu korisnika, radi dostave obračuna izvedenih radova i ispostavljanja računa, radi primopredaje po završetku radova, radi kontrole održavanja instalacija, radi popravka priključka i pregled instalacije te radi utvrđivanja tehničke ispravnosti, radi obrade prijave kvara korisnika, radi obračuna, naplate i dostavljanja računa korisniku, pokretanja odgovarajućeg postupka uslijed kršenja ugovora i općih uvjeta, kao i bilo koju drugu svrhu predviđenu ugovorom i/ili općim uvjetima);
 • kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora: u svrhu identifikacije korisnika i nekretnine prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora i izdavanja suglasnosti za priključenje;
 • kada je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade: na primjer u odnosu na podatke koje je isporučitelj vodnih usluga u skladu sa zakonskim propisima obvezno obrađivati, čuvati i dostavljati trećim osobama – npr. u svrhu pokretanja odgovarajućeg postupka u slučaju kršenja odredbi ugovora i/ili općih uvjeta, radi dostavljanja i razmjene podataka s jedinicom lokalne samouprave u skladu s odredbama općih uvjeta, kao i u slučaju ostvarivanja bilo kojih drugih obveza isporučitelja vodnih usluga;
 • kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade: na primjer radi popravka instalacija i slično;
 • na temelju suglasnosti: u određenim slučajevima, kada se obrada vrši ni na jednom naprijed navedenom temelju, isporučitelj vodnih usluga može zatražiti suglasnost korisnika za obradu podataka u određene svrhe.

Isporučitelj vodnih usluga osobne podatke korisnika može dijeliti s trećim osobama kao što su:

 • nadležna državna tijela (kao što su jedinica lokalne samouprave, Grad Križevci i sl.);
 • pružatelji IT usluga softverskih usluga, održavatelji web stranice i aplikacija, pružatelji tehničke podrške;
 • povezana društva isporučitelja vodnih usluga.

Isporučitelj vodnih usluga osobito može obrađivati sljedeće osobne podatke:

 • identifikacijske podatke korisnika (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, adresa za dostavu računa, podaci sadržani u osobnoj iskaznici i sl.);
 • kontaktni podaci korisnika (telefon, mobitel, e-mail i sl.);
 • podaci o nekretnini (čestica, katastarska općina, adresa na kojoj se izvodi priključak, namjena građevine i sl.);
 • podaci iz dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev;
 • podaci za naplatu vodne usluge (broj članova domaćinstva i sl.).

Isporučitelj vodnih usluga će obrađivati osobne podatke korisnika tijekom trajanja ugovornog odnosa te 5 godina nakon njegovog prestanka (uzimajući u obzir opći zastarni rok). Isporučitelj vodnih usluga osobne podatke može čuvati i duže ako je to nužno za izvršenje prava i obveza iz ugovornog odnosa odnosno prava i obveza u skladu sa zakonskim propisima. Isporučitelj vodnih usluga može podatke čuvati i dulje ako je tako propisano mjerodavnim propisima.

Podaci koje isporučitelj vodnih usluga obrađuje nužni su za sklapanje i izvršenje ugovora (ugovorna obveza isporučitelja vodnih usluga kao voditelja obrade) te kako bi isporučitelj vodnih usluga mogao poštivati svoje pravne obveze (zakonska obveza isporučitelja vodnih usluga kao voditelja obrade). Također, određene podatke isporučitelj vodnih usluga je obvezan obrađivati u skladu s mjerodavnim propisima. Ako određeni podaci ne budu dani isporučitelju vodnih usluga, isporučitelj vodnih usluga možda neće biti u mogućnosti sklopiti s ugovor s korisnikom usluge odnosno omogućiti korisniku ostvarivanje njegovih prava. Kada isporučitelj vodnih usluga obrađuje podatke na temelju suglasnosti, korisnike te podatke nije dužan dati, ali tada isporučitelj vodnih usluga možda neće moći pružiti navedena prava.

Korisnici, u skladu s mjerodavnim propisima, od isporučitelja vodnih usluga kao voditelja obrade imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na podatke korisnika te pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te pravo na prenosivost podataka. U slučaju da se osobni podaci korisnika prikupljaju na temelju suglasnosti, u bilo kojem trenutku korisnik može povući suglasnost, što neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je povučena. Također, korisnici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Korisnik svoja prava može ostvariti na sljedeće kontakte:

isporučitelj vodnih usluga: Vodne usluge d.o.o., 048/720-900

službenik za zaštitu podataka: Bojana Martinčić

                                     e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      Navedeni kontakti mogu se periodički mijenjati te će se objaviti na web stranicama isporučitelja vodnih usluga.

Također, Isporučitelj vodnih usluga Vas posebno ovim putem izvješćuje da Vam se račun može ispostavljati na Vašu adresu i to bez koverte, ubacivanjem u poštanski sandučić. Također, na temelju Vaše posebne suglasnosti, nakon što navedena usluga bude implementirana, račun će Vam se moći dostavljati i na Vašu e-mail adresu.

Broj: 116/2019

VODNE USLUGE d.o.o.

po direktorici Heleni Kralj Brlek

Pin It