• Kontakt 048 72 09 11
  • Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

POTPISAN UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA NA MREŽI AGLOMERACIJE KRIŽEVCI

ZASTAVE eu

U sklopu projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci“ u prostorijama Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci dana 31.03.2021. godine, održana je Tiskovna konferencija i Svečano potpisivanje ugovora “Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje”

Ugovor za izgradnju vrijedan 215.706.058,13 HRK,  u ime Naručitelja Vodne usluge d.o.o. potpisala je gđa. Helena Kralj Brlek, a  u ime zajednice ponuditelja RADNIK d.d. i ZAGORJE GRADNJA d.o.o. gosp. Mirko Habijanec i gosp. Marko Sekušak.

Projekt je predstavila gđa. Helena Kralj Brlek, direktorica Vodnih usluga d.o.o., a nazočnima su se obratili gosp. Mirko Habijanec, predsjednik uprave Radnik d.d., gosp. Mario Rajn, gradonačelnik Grada Križevaca, gosp. Ratimir Ljubičić, zamjenik župana Koprivničko – križevačke županije, gosp. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda i gosp. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja. 

Projekt “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci” sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. a cilj projekta je unaprjeđenje u području vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te priključivanje dodatnog stanovništva na javni sustav vodoopskrbe te javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Križevci (Koprivničko - križevačka županija), koja uključuje Grad Križevce i sljedeća naselja: 

  • • Mladine, Mali Potočec, Veliki Potočec, Široko Brezje, Majurec, Lemeš, Cubinec, Bukovje, Poljana Križevačka, Pesek, Greberanec, Brckovčina, Prikraj i Karane

Na području aglomeracije Križevci na sustavu javne vodoopskrbe planirana je gradnja 9.552 m novih cjevovoda i rekonstrukcija 19.493 m cjevovoda. Na sustavu odvodnje izgradit će se 44.835 m gravitacijskih kolektora, 8.447 m tlačnih cjevovoda i 17 crpnih stanica te rekonstruirati 12.984 m gravitacijskih kolektora. Dodatno, predviđena je izgradnja 759 priprema za kućne priključke vodoopskrbe i 1.547 priprema za kućne priključke odvodnje. 

Nakon provedbe projekta priključenost na sustav javne vodoopskrbe iznosit će 93%, a priključenost na odvodnju na području aglomeracije iznosit će 91%. 

Projektom je predviđena nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja - UPOV „Križevci“ kapaciteta 21.000 ES.

Ukupna vrijednost projekta je 256.370.225,10 HRK bez PDV-a, od čega EU sufinancira 179.871.104,61 HRK (70,16%), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 30.599.648,20 HRK (11,94%), Hrvatske vode 30.599.648,20 HRK (11,94%) i Grad Križevci 15.299.824,09 HRK (5,97%). Sveukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 320.462.781,38 HRK.

 

Pin It